Kosten & vergoeding

 

De betaling

Per 1 januari 2024 heb ik contracten gesloten met de volgende verzekeraars:

1. Caresq en de labels Aevitae, Eucare
2. Menzis en het label Anderzorg
3. Salland/Eno
4. Zorg en Zekerheid
5. A.S.R.
6. DSW en de labels In Twente, Stad Holland en RMA
7. Zilveren Kruis Achmea en de labels Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Christelijke Zorgverzekeraar en De Friesland.

De betaling verloopt via Vecozo: u krijgt geen factuur toegestuurd!

Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw behandeling door de zorgverzekeraar waar ik geen contracten mee heb adviseer ik u eerst contact op te nemen met uw verzekeraar en informeren naar de voorwaarden en de hoogte van de vergoeding. Als u een naturapolis heeft krijgt u doorgaans een kleiner deel van de behandeling vergoed dan als u een restitutiepolis heeft.

Informeer bij uw verzekeraar naar de evt veranderingen m.b.t. restitutiepolis voor 2024! Indien uw zorgverzekering de behandeling niet of onvolledig vergoedt, bent u zelf aansprakelijk.

In dit geval verloopt de betaling via Infomedics: u krijgt wel een factuur toegestuurd en deze moet u zelf indienden bij uw verzekeraar.

Als u kiest om de behandeling zelf te betalen, dan is het tarief € 150 per uur. U heeft dan maximale privacy en de verwijzing door de huisarts is niet nodig.

U kunt in december uw zorgverzekering wijzigen/aanpassen

Meer informatie kunt u vinden op deze website: 

https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/

Eigen Risico

Mogelijk wordt hierbij door de verzekeraar eigen risico ingehouden.