Kosten & vergoeding

 

Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van uw behandeling door de zorgverzekering heeft een verwijzing voor de 'Specialistische GGZ' van huisarts of medisch specialist nodig.


De betaling

De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekeraar hangt af van uw verzekeringspolis. U kunt bij uw zorgverzekeraar informatie opvragen over de hoogte van uw eigen risico, en het percentage van vergoeding bij een niet contracteerde zorgaanbieder in de GGZ. Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars omdat dit tot voor kort veel behandel-inhoudelijke voordelen bood. Voor het 2024 ben ik momenteel bezig om met een aantal verzekeraars contracten te gaan afsluiten. Het uitslag ervan wordt eind 2023 op mijn website gepubliceerd.

Bij een zuivere restitutiepolis wordt doorgaans 90-100% van de behandeling vergoed. Soms stelt de verzekering aanvullende voorwaarden zoals machtiging of toestemming van de verzekering.

Als u een naturapolis heeft krijgt u doorgaans een kleiner deel van de behandeling vergoed. Indien uw zorgverzekering de behandeling niet of onvolledig vergoedt, bent u zelf aansprakelijk.

Als u kiest om de therapie zelf te betalen, dan is het tarief € 150 per uur. U heeft dan maximale privacy en een verwijzing door de huisart is niet nodig.

U kunt in december uw zorgverzekering wijzigen.

Meer informatie kunt u vinden op deze website: 

https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

Eigen Risico

Mogelijk wordt hierbij door de verzekeraar eigen risico ingehouden.