Inhoudingen

Het verplichte eigen risico in de basisverzekering (voor al uw ziektekosten tezamen in 2014 €360) en een evt. vrijwillig extra eigen risico worden door de zorgverzekeraar ingehouden op uw vergoeding.