Psychiaters met of zonder contract

De zorgverzekeraars leggen ZGP's jaarlijks een contract voor dat zij wel of niet voor akkoord kunnen tekenen. In zo'n contract leggen de verzekeraars bepaalde verplichtingen op met betrekking tot de inhoudelijke praktijkuitoefening, tarieven en budgetten. Het voordeel van het hebben van contracten is dat er zonder tussenkomst van de patient bij de verzekeraar gedeclareerd kan worden. De jaarlijkse budgetten per verzekeraar hebben echter tot gevolg dat niet aan een nieuwe behandeling kan worden begonnen als het budget van de verzekeraar van de betreffende patient al is verbruikt. 
De meeste psychiaters van de VZGPK hebben deze contracten afgesloten, maar een aantal van ons heeft dit om principiële en/of inhoudelijke reden niet gedaan. De laatsten moeten hun rekening naar de patiënt sturen en die kan de rekening dan doorsturen naar de verzekeraar. De meeste verzekeraars keren de vergoeding dan uit aan de patiënt en die betaalt de ZGP. Een enkele verzekeraar keert de vergoeding rechtstreeks uit aan de ZGP. Psychiaters zonder contracten worden in hun werk niet gehinderd door budgettaire complicaties. 
Hoewel sommige verzekeraars dit suggereren is er geen verschil in kwaliteit tussen psychiaters met en zonder contracten.