Wat is een DBC?

Wanneer u zich na verwijzing door de huisarts aanmeldt bij een psychiater voor G-GGZ worden eerst klachten en problemen geïnventariseerd, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de psychiater over eens bent, wordt de behandeling gestart. De psychiater noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test, of het schrijven van een brief aan uw huisarts, enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de psychiater de DBC af. Op grond van de combinatie van het aantal aan u bestede minuten en de gestelde diagnose wordt dan aan de hand van een tarieventabel de prijs vastgesteld. Vandaar de naam diagnose-behandeling-combinatie (DBC). Duurt een behandeling langer dan een jaar, dan wordt de eerste DBC na een jaar afgesloten en een nieuwe zogenaamde vervolg-DBC geopend.
De gegevens van de afgesloten (vervolg-)DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de psychiater een rekening voor de DBC. Deze rekening bevat naast een omschrijving en een tarief een aantal codes waaruit de verzekeraar globaal iets kan afleiden over de diagnose, zoals bijvoorbeeld depressieve stoornis, angststoornis e.d. *) 
Op rekeningen voor DBC's die zijn begonnen vanaf 1 januari 2014 wordt ook vermeld hoeveel minuten directe en indirecte behandeltijd in rekening is gebracht en hoe de verwijzing tot stand is gekomen.
Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van de vraag wat voor soort polis u heeft en of uw psychiater een contract heeft met uw zorgverzekeraar.
*) Hebt u bezwaar tegen de vermelding van dergelijke gegevens op de rekening, dan is het mogelijk die achterwege te laten. U moet daarvoor een privacyverklaring tekenen.